3 Gavėnios savaitė: Augimas

Po vieną pasiryžimą kiekvieną Gavėnios dieną.

Dažniausiai girdime apie dalykus, kurių turėtume atsisakyti Gavėnios metu. Šiuo laikotarpiu siūlome ne atsisakyti, bet priešingai - puoselėti dorybes ir gerus įpročius. Kiekvieną savaitę kviečiame 6 pasiryžimams. Sekmadieniui skirtais pasiryžimais pavadinta kiekvienos savaitės tema ir ją palydinti Šv. Rašto eilutė.  

 3 Gavėnios savaitė: Augimas

"Ugdykis maldingumą. Kūno mankštinimas ne daug kam tinka, o maldingumas viskam naudingas, nes jam skirtas esamojo ir būsimojo gyvenimo pažadas." (1 Tim 4, 7– 8)

Ten, kur esate šiuo metu, neliksite ilgam. Jūs arba augsite savo tikėjime, arba jame silpnėsite. Patirsite vis daugiau gyvenimo pilnatvės arba jausite vis didėjantį jos trūkumą. Stiprėsite savo vidumi arba darysitės silpnesniu.

Dievas nori, kad patirtumėte vidinį augimą. Jis nori, kad laimėtumėte Gyvenimą, kad apsčiai jo turėtumėte. Jis nori, kad jūsų rytojus geresnis nei šiandiena.  Tai pasiekiama einant mokinystės ir gebėjimo save valdyti keliu. Yra sakoma, jog mokomės iš kitų arba iš savo klaidų. Bet kuriuo atveju - mokomės.

Šią savaitę kviečiame mąstyti apie augimą kylantį iš mokinystės ir gebėjimo save valdyti:

  • Mokymasis – Visuomet galima ką nors nauja išmokti, nepriklausomai to, kiek daug jau mokate. (1 Kor 13,12
  • Įžvalgumas – Ne viskas ką skaitote internete yra tiesa. (Jn 14,6
  • Naujos patirtys – Išeikite iš savo komforto zonos. (2 Kor 5,17
  • Nesėkmė – Sėkmės nepasieksite nesuklydę. (Fil 3,13-14
  • Kūno sveikata – rūpinkitės savo kūnu (1 Kor 16,19
  • Numatymas – stebėkite, kuria kryptimi save vedate. (Ef 1,18-19)

   Palaimintos kelionės į Kristaus ir širdies prisikėlimo šventę!

 

 Parengta pagal www.greaterthings.today

Nuotrauka www.pixabay.com

Peržiūrėti viską