Paprastas Kelias

Palaimintasis J.H. Newmanas Katalikų Bažnyčios kardinolas ir vienas žinomiausių Anglijos konvertitų, nors buvo žymiausias karalienės Viktorijos laikų mąstytojas, intelektualas, teologas, moralistas, labiausiai buvo žinomas dėl savo gyvenimo šventumo.

Nors kardinolas Newmanas buvo gerai susipažinęs su Bažnyčios tėvų mokymu, jis suprato, kad šventumas nėra nuodugnių studijų ir didelio mokymosi rezultatas. Šventumas yra pasiekiamas visiems - net neraštingam valstiečiui.

Paprasta gyvenimo taisyklė

Tad kaip tapti šventu? Savo veikale Meditacijos ir Maldos, palaimintasis kardinolas kelią į šventumą apibūdina taip:

Šventų žmonių yra pasakyta, kad jei nori būti tobulas, tau nereikia daryti nieko daugiau tik gerai atlikti savo kasdienes pareigas. Trumpas kelias į tobulumą yra trumpas ne dėl to, kad jis yra lengvas, bet todėl, kad jis yra tikras ir suprantamas. Nėra trumpų kelių tobulumui pasiekti, bet yra tikri keliai.

Tas yra tobulas, kuris puikiai atlieka dienos darbą, ir mes neprivalome daryti daugiau, kad taptume tobuli. Nereikia išeiti iš dienos ritmo.

Aš taip raginu, nes manau, kad tai supaprastins mūsų požiūrį ir tinkamai nukreips mūsų pastangas šiam tikslui pasiekti.

Jei manęs paklaustum, ką reikia daryti, kad taptum tobulu, aš atsakyčiau, jog visų pirma -

Nesivartyk lovoje ilgiau, kai ateina laikas keltis; 

Savo pirmąsias mintis paskirk Viešpačiui;

Skirk deramo laiko aplankyti Švč. Sakramentą;

Nuoširdžiai sukalbėk vidudienio maldą;

Valgyk ir gerk Viešpaties garbei;

Nuoširdžiai kalbėk Rožinio maldą;

Įprask stebėti savo elgesį; susilaikyk nuo blogų minčių;

Skirk laiko kontempliacijai vakare;

Kasdien save analizuok;

Eik laiku miegoti ir tu jau būsi tobulas.


Šaltinis: https://www.catholicgentleman.net/2017/03/cardinal-newmans-simple-rule-of-life/ 

Peržiūrėti viską

Raskite savo gyvenimo žmogų!


Registruotis