Bernardinų parapijos stovykla „LOBIS MOLINIUOSE INDUOSE“ (2 Kor 4,7)

Krikščioniškas liudijimas šių dienų pasaulyje: tarp grožio ir trapumo.

Vedami br. Federico Russo OFM (Italija), aptarsime krikščionio vietą šiuolaikiniame pasaulyje. Žvelgdami į šventųjų, pranašų, Jėzaus gyvenimus ir remdamiesi Popiežiaus Pranciškaus enciklikomis bei mokymu bandysime pamatyti iš šalies save ir kitus krikščionis. Taip pat stovykloje paskaitą „Krikščionys: progresas, atsilikimas, ėjimas drauge“ skaitys VU prof. Paulius V. Subačius.

PROGRAMOJE: Ryto ir vakaro malda, konferencijos, diskusijos grupelėse, kasdienis šv. Mišių šventimas, laikas asmeninei maldai, Adoracijos laikas, kasdien po keletą valandų laisvo laiko vasaros pramogoms, įvairi kultūrinė vakaro programa.

Prašoma paaukoti suma už STOVYKLĄ vienam asmeniui (už maitinimą ir patalpų nuomą):
Auka TIKĖJIMAS – įprastinio dydžio auka; ( 115 eur nameliuose/ 95 eur su savo palapinėmis);
Auka VILTIS – mažesnė auką tiems, kuriems reikia pagalbos, arba moksleiviams ir studentams, kurie dar negali mokėti įprastinės sumos (95 eur nameliuose/ 75 eur su savo palapinėmis);
Auka MEILĖ – didesnė (solidari) auka tiems, kurie nori su meile padėti artimui dalyvauti stovykloje. (135 eur nameliuose/ 115 eur su savo palapinėmis);

Organizatorius

Bernardinų parapija (Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio broliai)

Renginio vieta

"Toliejos" Poilsio namuose

Pradžia

23.06.2019

Pabaiga

30.06.2019

Nuoroda

Peržiūrėti visus renginius