Arkivyskupas Gintaras Grušas: tai gali būti įrankis...

Kiekviename žmoguje Dievas yra pasėjęs meilės troškimą. Kad meilė taptų vaisinga, esame kviečiami ieškoti savo pašaukimo. Manau, kad tiems, kurie yra kviečiami šeimai, katalikiška pažinčių svetainė irgi gali būti vieta, kurioje gimsta draugystės, kurioje surandamas kitas, kuris gyvena tuo pačiu tikėjimu, vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis. Tai gali būti įrankis, padedantis atrasti gyvenimo džiaugsmo kelią.“

 

Stiprybės ir sėkmės,
Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Gintaras Grušas 

Gydytojas psichoterapeutas Gintautas Vaitoška: apie tikimybes...

Statistika kalba, jog laimingos santuokos tikimybė didėja, jei žmonės kartu meldžiasi (pirma pasimeldę atskirai), naudoja natūralų šeimos planavimą (išmokę jo specialiuose kursuose), sekmadieniais nueina į šv. Mišias (abu į tas pačias) ir turi daugiau negu du vaikus (nuo savo sutuoktinio).

Tikimybė, kad kitoLink.lt tinklapyje pasiseks sutikti tokį statistiškai patikimą žmogų, nemaža.

Belieka neišsigąsti aukščiau išvardintų laimingos santuokos kriterijų...

Su nuoširdžiais linkėjimais,
Gintautas Vaitoška

Gydytojas psichoterapeutas, Šeimos ir santuokos studijų programos vadovas Tarptautiniame Teologijos Institute Trumau (Austrija), knygų"Lengvas gyvenimas" ir "Kas iš vaikų pagrobė gandrą" autorius.

Gudrun ir Martin Kugler: Lyg nusileisti lėktuvu kalnų viršukalnėse

Lietuvoje mes turime puikių draugų ir ne kartą esame aplankę Jūsų šalį. Mums, austrams, atvykti į Lietuvą - tai lyg nusileisti lėktuvu kalnų viršukalnėse, nes kur pažvelgtum, visur lygumos. Mus ypatingai sužavėjo autentiški ir nuoširdūs žmonės, kuriuos čia sutikome, gilias šaknis turinti kultūra ir tikėjimas, kuris yra daug stipresnis, nei daugelyje kitų šalių. Ir mums dabar yra didelis džiaugsmas pradėti bendradarbiavimą su Lietuva. Mieli katalikai vienužiai, mes esame tikri, kad Dievas nori veikti pasitelkdamas kitoLink.lt taip, kaip Jis veikia per kathTreff.org Vokietijoje, parkatt.hu, Vengrijoje,  katsus.org, Kroatijoje ir katSat.lv Latvijoje.

Būkite tikri - labai Jus palaikome ir esame kartu su Jumis maldoje! Su Jurgita ir Vytautu Saliniais Jūs esate gerose rankose. Telaimina Jus visus Dievas ir tepadeda mums asmeniškai gilinti savo tikėjimą bei stiprinti jį savo šalyse dėka porų bei šeimų, kurios darbuojasi didesnei Dievo garbei!


Gudrun ir Martin Kugler
KathTreff.org įkūrėjai ir vadovai

Vyskupas augziliaras Dr. Andreas Laun: Esu vienas iš tų, kuriam Dievas prieš eilę metų atsiuntė tokią idėją

Mieli katalikai vienužiai Lietuvoje, aš nepaprastai džiaugiuosi, kad kathTerff iniciatyva prasideda ir Jūsų šalyje!!! Nuoširdžiai sveikinu Jus visus! Esu vienas iš tų, kuriam Dievas prieš eilę metų atsiuntė tokią idėją ir Gudrun - nuostabią moterį, kuri daug dirba, kad šią idėją įgyvendintų! Nuoširdžiai sveikinu Jus visus! Galėtume sakyti, kad aš esu "Tėvas", o Gudrun yra "mama", per kurią užgimsta "vaikai"! Linkiu Jums gausių Dievo malonių!
Tegu šis darbas sujungia daug jaunų žmonių meilei ir santuokai, kuri būtų palaiminta vaikais! Ir aš tikiuosi, kad vieną dieną aš tikrai apsilankysiu Jūsų nuostabioje šalyje, apie kurią daug girdėjau ir mačiau fotografijose!!!

Tegu Dievas veda Jus ir mane! 
Siunčiu Jums vyskupišką palaiminimą
Vyskupas augziliaras Dr. Andreas Laun

    Mus palaiko

Raskite savo gyvenimo žmogų!


Registruotis