Maldos akcija „Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą“

Kviečiame susitelkti bendroje maldoje, šaukiantis Dievo gailestingumo.

Dievo gailestingumo, kuris „kaip Dievo galia, kaip dieviškoji riba prieš pasaulio blogį“ (Benediktas XVI) padėtų išsaugoti mūsų Tėvynės laisvę ir apginti šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą, apšviestų žmonių protus ir širdis atmesti blogį ir pasirinkti gėrį.

Maldos akcija vyks 40 dienų (nuo sausio 6 d. Trijų Karalių šventės iki vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės dienos). Maldos laikotarpyje kviečiame kiekvieną dieną melstis pridedama malda, o penktadieniais maldą jungti su pasninku ir gailestingumo darbais:

VARDAN DIEVO - TĖVO
IR SŪNAUS
IR ŠVENTOSIOS DVASIOS.
AMEN.

VIEŠPATIE, ATSIŲSK SAVO DVASIĄ 
IR VISA BUS SUKURTA

IR ATNAUJINSI ŽEMĖS VEIDĄ.

MELSKIMĖS: VISAGALI AMŽINASIS TĖVE, NUOLANKIAI MELDŽIAME TAVO SŪNAUS, MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS VARDU, ATLEISK MUMS MŪSŲ TAUTOS NUODĖMES,  DUOK JĖGŲ PRIIMTI TAVE ATMETANČIUS, PADĖK IŠSAUGOTI TĖVYNĖS LAISVĘ IR APGINTI ŠEIMĄ - VISUOMENĖS IR VAKSTYBĖS PAGRINDĄ. TĖVE, SAVO GAILESTINGOSIOS MEILĖS JĖGA SUSTABDYK BLOGĮ IR APŠVIESK ŽMONIŲ PROTUS IR ŠIRDIS PASIRINKTI GĖRĮ. AMEN.

+

O KRAUJAU IR VANDENIE, KURIS IŠTRYŠKAI IŠ JĖZAUS ŠIRDIES KAIP GAILESTINGUMO MUMS VERSMĖ, PASITIKIU TAVIMI. JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI. JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI.  JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI.  

+

ŠVENČIAUSIOJI MERGELE MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA, MELSKI UŽ MUS. VISI LIETUVOS KANKINIAI IR ŠVENTIEJI, MELSKITE UŽ MUS!

***************************************************************

MELDŽIAMĖS ŠVENČIAUSIOS MERGELĖS MARIJOS ROŽINĮ ARBA DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLĮ. UŽBAIGIAME HIMNU ŠVENTAJAI DVASIAI "DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK". 

Maldos akcijos metu kiekvieną penktadienį 19 val. vyks susitikimai YouTube ir Zoom platformose. Susitikimų metu vyks šlovinimas, konferencijos, liudijimai, atsakymai į klausimus ir bendra malda.

Maldos akciją inicijuoja šių bendruomenių atstovai:

Sutuoktinių judėjimas „Dievo Motinos komandos“,
Gyvieji akmenys - katalikų bendruomenė,
Dievo Gailestingumo bendruomenė, Kolumbo riterių brolija,
Ateitininkų Federacija,
Šv. Ark. Gabrieliaus šeimų klubas,
Katalikiška pažinčių svetainė „kitoLink.lt“,
„Totus Tuus“ bendruomenė,
„Gailestingumo versmė“,
„Maranata“ bendruomenė,
„Šventosios šeimos“ bendruomenė,
Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė,
Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos Caritas,
Maldos grupė prie Jėzuitų,
Katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“, Pasaulio gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacija,
Asociacija "Padubysio kaimo bendruomenė",
Šionštato judėjimo Lietuvoje Šeimų apaštalinė lyga,
Teofilių bendruomenė,
Palangos šeimų maldos grupė,
Shalom bendruomenė.

Kviečiame dalintis kvietimu maldai ir kuo gausiau jungtis.

Organizatorius

Maldos akcijos „Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą“ iniciatyvinė grupė

Renginio vieta

Pradžia

06.01.2021

Pabaiga

16.02.2021

Nuoroda

Peržiūrėti visus renginius
Maldos akcija „Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą“ Maldos akcijos „Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą“ iniciatyvinė grupė

Kviečiame susitelkti bendroje maldoje, šaukiantis Dievo gailestingumo.

Dievo gailestingumo, kuris „kaip Dievo galia, kaip dieviškoji riba prieš pasaulio blogį“ (Benediktas XVI) padėtų išsaugoti mūsų Tėvynės laisvę ir apginti šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą, apšviestų žmonių protus ir širdis atmesti blogį ir pasirinkti gėrį.

Maldos akcija vyks 40 dienų (nuo sausio 6 d. Trijų Karalių šventės iki vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės dienos). Maldos laikotarpyje kviečiame kiekvieną dieną melstis pridedama malda, o penktadieniais maldą jungti su pasninku ir gailestingumo darbais:

VARDAN DIEVO - TĖVO
IR SŪNAUS
IR ŠVENTOSIOS DVASIOS.
AMEN.

VIEŠPATIE, ATSIŲSK SAVO DVASIĄ 
IR VISA BUS SUKURTA

IR ATNAUJINSI ŽEMĖS VEIDĄ.

MELSKIMĖS: VISAGALI AMŽINASIS TĖVE, NUOLANKIAI MELDŽIAME TAVO SŪNAUS, MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS VARDU, ATLEISK MUMS MŪSŲ TAUTOS NUODĖMES,  DUOK JĖGŲ PRIIMTI TAVE ATMETANČIUS, PADĖK IŠSAUGOTI TĖVYNĖS LAISVĘ IR APGINTI ŠEIMĄ - VISUOMENĖS IR VAKSTYBĖS PAGRINDĄ. TĖVE, SAVO GAILESTINGOSIOS MEILĖS JĖGA SUSTABDYK BLOGĮ IR APŠVIESK ŽMONIŲ PROTUS IR ŠIRDIS PASIRINKTI GĖRĮ. AMEN.

+

O KRAUJAU IR VANDENIE, KURIS IŠTRYŠKAI IŠ JĖZAUS ŠIRDIES KAIP GAILESTINGUMO MUMS VERSMĖ, PASITIKIU TAVIMI. JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI. JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI.  JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI.  

+

ŠVENČIAUSIOJI MERGELE MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA, MELSKI UŽ MUS. VISI LIETUVOS KANKINIAI IR ŠVENTIEJI, MELSKITE UŽ MUS!

***************************************************************

MELDŽIAMĖS ŠVENČIAUSIOS MERGELĖS MARIJOS ROŽINĮ ARBA DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLĮ. UŽBAIGIAME HIMNU ŠVENTAJAI DVASIAI "DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK". 

Maldos akcijos metu kiekvieną penktadienį 19 val. vyks susitikimai YouTube ir Zoom platformose. Susitikimų metu vyks šlovinimas, konferencijos, liudijimai, atsakymai į klausimus ir bendra malda.

Maldos akciją inicijuoja šių bendruomenių atstovai:

Sutuoktinių judėjimas „Dievo Motinos komandos“,
Gyvieji akmenys - katalikų bendruomenė,
Dievo Gailestingumo bendruomenė, Kolumbo riterių brolija,
Ateitininkų Federacija,
Šv. Ark. Gabrieliaus šeimų klubas,
Katalikiška pažinčių svetainė „kitoLink.lt“,
„Totus Tuus“ bendruomenė,
„Gailestingumo versmė“,
„Maranata“ bendruomenė,
„Šventosios šeimos“ bendruomenė,
Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė,
Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos Caritas,
Maldos grupė prie Jėzuitų,
Katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“, Pasaulio gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacija,
Asociacija "Padubysio kaimo bendruomenė",
Šionštato judėjimo Lietuvoje Šeimų apaštalinė lyga,
Teofilių bendruomenė,
Palangos šeimų maldos grupė,
Shalom bendruomenė.

Kviečiame dalintis kvietimu maldai ir kuo gausiau jungtis.

,

Raskite savo gyvenimo žmogų!


Registruotis