Su Šv. Velykomis!

Neįtikėtina - mūsų Dievas, tapęs žmogumi mus išpirko iš mūsų nuodėmių per savo kančią ir mirtį! Kas dar gali tai pasiūlyti?

Ne visuomet aiškiai matome Jo planą mums, dažnai nesame tikri, ką Jis iš tikrųjų ketina su mumis daryti. Ar turėčiau tuoktis ar pasirinkti pašvęstąjį gyvenimą? Kuris žmogus man būtų tinkamas bendrakeleivis siekti šventumo santuokoje? Kaip susitaikyti su nusivylimais bei ilgesiu?

Šv. Velykos yra geras laikas Jam visa tai pavesti ir šaukti: „Viešpats prisikėlė, Jis iš tiesų prisikėlė!“ Aleliuja!

Atnaujinkime savo tikėjimą Juo ir pasitikėkime Jo meilės planu kiekvienam iš mūsų, kad ir kas tai būtų. Turime palikti tuščią kapą, kad pradėtume kažką naujo!

Viešpaties Prisikėlimo džiaugsmas tebūna su Jumis!

kitoLink.lt

Peržiūrėti viską