Pelenų trečiadienio savaitė: Didžiausia jame yra Meilė

Po vieną pasiryžimą kiekvieną Gavėnios dieną.

Dažniausiai girdime apie dalykus, kurių turėtume atsisakyti Gavėnios metu. Šiuo laikotarpiu siūlome ne atsisakyti, bet priešingai - puoselėti dorybes ir gerus įpročius. Kiekvieną savaitę kviečiame 6 pasiryžimams. Sekmadieniui skirtais pasiryžimais pavadinta kiekvienos savaitės tema ir ją palydinti Šv. Rašto eilutė.  

Palaimintos kelionės į Kristaus ir širdies prisikėlimo šventę!

Pelenų trečiadienio savaitė: Didžiausia jame yra meilė

“Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė  - šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.” (1 Kor 13,13)

  • Tikėjimas – Į ką arba kuo tu tiki? (Mt 17, 20) 
  • Viltis – Tai ne galvojimas, kad visa išies į gera, bet tikras pasitikėjimas (Hbr 11,1)
  • Meilė – Didžiausia. (Jn 3,16)
  • Jėzus – Jis yra ištikimas, suteikia viltį ir pats yra meilės įsikūnijimas (1 Jn 4,8)

 

Parengta pagal www.greaterthings.today

Nuotrauka pixabay.com

Peržiūrėti viską