Mitas apie pasyvumą pasimatymuose

Tikriausiai nesu vienintelė katalikė, kuri perskaitė Tobito knygą ir suglebo vien nuo minties, kad Dievas paskyrė žmogų man dar nuo sukūrimo pradžios.

Žinoma, kai Tobijas vedė savo žmoną, tai buvo Dievo valia, kad ši sąjunga įvyktų, kaip liudijo arkangelo Rafaelio žodžiai Tobijui: "Nebijok, ji paskirta tau dar prieš pasaulio sukūrimą. Tu išgelbėsi ją ir ji keliaus su tavimi." (Tobito knyga 6:18)

Kokia romantiška idėja, kad Dievas turi mintyje vieną konkretų asmenį kiekvienam iš mūsų, kuris yra kviečiamas į santuoką. Ilgą laiką pasitikėjau šia viltimi, kliaudamasi, kad Dievas ves mane link mano vyro, kai ateis tinkamas laikas. Visuomet tikėjau, kad man lemta būti su vienu vyru, ir jei tik aš melsiuos pakankamai atkakliai, kažkuriuo metu jis bus man atskleistas.

Daugelį metų toks mąstymas nuėmė įtampą nuo minčių aktyviai vaikščioti į pasimatymus. Tai turbūt paskatina daugelį iš mūsų, kurie tikime likimu, vėl grįžti prie įsitikinimo, kad nesvarbu, kas benutiktų, Dievas ves mus link tobulo asmens, kai tik ateis laikas santuokai. Mūsų pasąmonėje gali iškilti vaizdai iš matytų filmų, kai tas Vienintelis ar Vienintelė vieną dieną nei iš šio, nei iš to, pasirodo priešais tavo duris arba mažų mažiausiai parduotuvėje atsitrenkia į tave pirkinių vežimėliu (ar, dar geriau, eilėje prie klausyklos).

Neseniai man teko priimti karčią tiesą, kad likimas  gali neveikti būtent tokiu būdu, kaip aš galvojau. Tai yra todėl, kad kol Dievas tikisi, kad mes padarysime gerą pasirinkimą, su kuo susitikinėti ir tuoktis. Jis neparenka mūsų sutuoktinio už mus. Jis, su visa savąja begaline Išmintimi, žino, su kuo galiausiai mes dalinsimės savo gyvenimu, tačiau tas pasirinkimas yra mūsų dėl mūsų laisvos valios. Tai reiškia, kad mes patys turime "įjungti pavarą", kad verčiau eitume aktyviai su kuo nors susitikinėti nei tik pasyviai lauktume, kada tinkamas žmogus užkliūs už mūsų kelio.

Būkime nuoširdūs: išstumti save į tokį kelią yra sunku. Dar daugiau, padaryti tai kaip moteriai yra sunku, nes vyrai pristinga drąsos pirmi prisiartinti prie moters, su kuria norėtų susitikinėti, kaip tai būdavo įprasta anksčiau. Šiandien daug jaunų vyrų renkasi "galinę sėdynę", kai kalba pasisuka apie pasimatymus, laukdami tinkamos situacijos ar momento prisistatyti, tikėdamiesi mažesnės atmetimo rizikos. Tai reiškia, jog dabar moterys turi būti dar vienu žingsniu į priekį, nei norėtų, išreikšdamos savo susidomėjimą vyrais. Jei nei viena pusė neprisiima rizikos, tuomet abi pusės rizikuoja prarasti apdovanojimą -  pripildančius santykius.

Šiandien vienišų žmonių yra daugiau nei bet kada JAV istorijoje, lyginant su susituokusiais - daugiau nei 50 %. Bauginantis dalykas yra tai, kad dauguma šių vienišių yra brandūs, geri žmonės, pašaukti į santuoką ir ilgisi to, tačiau lieka pasyvūs pasimatymų srityje. Esu įsitikinusi, kad pasyvumas yra priešas, siekiant surasti savo žmogų ir puoselėti tvirtus santykius, nes tiesiog sėdėjimas ir laukimas, kad kas nors pasikeis ar įvyks, retai atneša norimų rezultatų, kai į tai neįdedama jokių pastangų.

Ką gi tai reiškia, jaunoji katalikų bendruomene? Tai reiškia, damos ir džentelmenai, kad mes abu turime siekti mus dominančių žmonių. Jei jauti pašaukimą į santuoką, nešvaistyk laiko, tiesiog laukdamas tinkamo žmogaus, kuris įkris tau į rankas kaip maldos rezultatas. Kartais tai įvyksta, bet kur kas dažniau mes turime išeiti ir ieškoti, ko mes norime. Jei tavo svajonė yra rasti išskirtinai tik kataliką sutuoktinį, tuomet "aktyvi paieška" gali reikšti dažnesnį dalyvavimą katalikiškuose suaugusiųjų renginiuose kiekvieną mėnesį, po Mišių pasilikti ilgiau, užmegzti naujas pažintis, pabendrauti ir t.t. Dievas veiks per tavo veiksmus  ir sprendimus, kad padėtų tau atrasti gerą sutuoktinį.

...ir atmink, kad VIENINTELIS, kuris kada nors pabudo ir atrado savo sutuoktinę, sėdinčią šalia savęs, buvo Adomas!


Lindsey Todd

2018-08-20 www.chastity.com publikuotas straipsnis "The Myth of Passive Dating"

Peržiūrėti viską

Raskite savo gyvenimo žmogų!


Registruotis