„Ištverti“ adventą būnant vienužiu

Kalėdinė muzika užliejo parduotuves, visa aplink mėgina įtikinti mus, kad esame nuostabios šeimos dalimi, deja, ne visi taip jaučiamės.

Kai esi vienišas ar neturtingas, neturi vaikų, ne visuomet paprasta priimti šeimų susibūrimams skirtą laiką. Tačiau jei išliekame atviri šventinių dienų pilnatvei, net gyvendami vienužio gyvenimą galime atrasti tam tikrą dvasinį išsipildymą. Patyriau, kad pagrindinis dalykas, padedantis išgyventi ir džiaugtis šventiniu laikotarpiu, man, kaip vienišam asmeniui, yra sąmoningas pasiruošimas ateinančioms savaitėms.

Kai mano žvilgsnis nukrypsta ne į Įsikūnijimo slėpinį, o į save, dažnai lieku su nusivylimo jausmu. Nusivylimas savimi bei kitais naikina šventinio laikotarpio vaisius. Yra keletas dalykų, kuriuos praktikuoju eilę metų ir jie man padeda nemalonius jausmus pakeisti ateinančio Kristaus šviesos spindesiu.

Malda

Malda yra ir turėtų būti mūsų gyvenimo dalimi. Ji subalansuoja gyvenimą ir padeda tuomet, kai jaučiamės apimti streso, kurį patiriame, pvz., patekę į ne itin gerai pažįstamų žmonių susibūrimą. Todėl dar prieš išeinant iš namų verta paskirti laiko maldai už žmones, su kuriais susitiksite švęsti. Malda už kitus, pvz., kad jie būtų gerais tėvais, kuriančiais laimingas šeimas, gali perkeisti liūdesį, juntamą dėl to, kad patys neturite šeimos ir vaikų. Taip pat galite melsti apsaugos vaikams – taip tapsite jų dvasiniu dėde ar teta. Galite paslapčiomis dvasiškai kurį nors įsivaikinti ir kas savaitę uždegti už jį intencijų žvakelę. Jei jaučiatės nepatogiai pasidalindami savo intencijomis, galite parašyti atviruką ir taip pranešti kitam žmogui, kad ateinančiais metais nuolat prisiminsite jį ar ją savo maldose.

Tradicijos

Kartais tradicijos, kurias taip mėgome arba kurių mums trūko vaikystėje, įtakoja mūsų šventes tuomet, kai esame jau suaugę. Pradėkite kurti savo tradicijas! Kalėdų eglutę pakeiskite paprastesne, ne tokia reiklia namų puošmena, pvz., gėlėmis ar kokiais kitais augalais. Perriškite juostele, papuoškite žvakele. Gal tai nebus labai įmantru, bet užtai asmeniška. Suplanuokite apsilankyti Kalėdiniame koncerte ar žibintų šventėje. Jei jums patinka fotografuoti, įamžinkite šventines akimirkas ir pasidalinkite nuotraukomis su kitais. Pasisiūlykite padėti organizuojant bendruomenės pietus – tai viena mano mėgstamiausių tradicijų! Pagalba visada reikalinga sustatant stalus, paruošiant aplinką ar gaminant bei suruošiant maistą tiems, kurie švenčių metu negali pajudėti iš savo namų. Pastatykite kėdę netoli savo lovos ir pabandykite įsivaizduoti ten sėdintį bei su jumis kalbantį Jėzų. Man tai padeda jausti Jo buvimą labiau apčiuopiamu būdu. Advento metu iki Trijų Karalių šventės, laisvoje vietoje, prie savo virtuvės stalo, padėkite žvakelę. Uždekite ją kiekvieną kartą, kai sėsite valgyti. Ji primins Jums, kad Kristus yra su Jumis.

Ramybė

Šiuo, dažniausiai, karštligišku metu praktikuokite buvimo ramybėje meną ir apsispręskite būti maloniais tiems, kurie yra įsitempę. Kai visi pametę galvas dėl šventinio apsipirkimo, išlikite ramūs. Žmonės pastebi ramybę, ji užkrečia. Be to, suraskite būdų, kaip pasitarnauti. Gal galite padrąsinti tėvus su nuvargusiais vaikais? Arba pakelti pamestą daiktą? O gal užleisti vietą ilgoje eilėje? Taip pat priimkite pagalbą iš kitų. Kai suteikiame galimybę mums padėti, ne tik leidžiame kam nors patirti pasitenkinimą, bet išvien dvigubą palaimą.

Numatymas į priekį

Prieš keletą metų vienoje degalinėje priešais mane sustojo apšiuręs automobilis. Iš jo išlipo moteris, vaikai laukė viduje. Oras buvo nepaprastai šaltas, o ji, neturėdama pirštinių, suspaudusi laikė kuro rankeną. Savo palto kišenėse turėjau papildomą pirštinių porą, kurią padaviau tai moteriai. Dėkodama ji vos nepravirko. Nešiokitės papildomą pirštinių porą, kad prireikus galėtumėte kam nors padovanoti! Kita nebrangi, bet nuoširdi dovana gali būti kelios dešimtys namuose iškeptų cukrinių sausainių globos namams ar prieglaudai. Juk visiems patinka gauti dovanų šventinių skanėstų! 

Mokymasis

Broliai benediktinai (OSB) turi tradiciją gavėnios metu skaityti knygą. Pamėginkite kažką panašaus advento metu daryti ir jūs. Pasigilinkite į naują temą. Tai gali būti knyga apie jums mažai žinomą šventąjį ar literatūros kūrinys apie biblinį veikėją, o gal žinių pagilinimas advento tema, aptariant šio laikotarpio istoriją ir praktikas skirtingose kultūrose. Esu patyrusi laikotarpį, kai per Kalėdas negaudavau dovanų. Tuomet nusipirkdavau knygų, perrišdavau juostele ir Kalėdų rytą išsipakuodavau. Adventas yra maldos ir džiaugsmingo pasiruošimo Kristaus atėjimui metas. Sutelkdami dėmesį į šį tikrąjį džiaugsmą mes nešame ramybę. Dovana, kurią galime padovanoti sau bei kitiems – tai dalintis geraširdiškumu ir malone, kuri būtent per Kalėdas ateina iš Dievo per Jėzų Kristų.

Margaret Rose REALY Obl OSB

 

Pagal http://aleteia.org parengė Jurgita SALINIENĖ

Peržiūrėti viską