Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė! Aleliuja!

Jo Meilė nugalėjo mirtį ir dovanojo mums gyvenimą! Kiekvienam asmeniškai. Man ir Tau. Ar tiki tuo?

Lai šis Šv. Velykų laikas būna mūsų asmeninio susitikimo su Viešpačiu laikas. Atverkime savo širdį tam, kuris savo meile gali ją pripildyti sklidinai! Nuritinkime nepasitikėjimo akmenį nuo savo širdies ir atsiverkime gyvenimą teikiančiam Prisikėlimo džiaugsmui! Su nauja viltimi keliaukime juo pripildyti savo svajonių ir kasdienių įsipareigojimų link. 

Palaiminto Jums Šv. Velykų laiko!

kitoLink.lt vardu,
Jurgita ir Vytautas Saliniai

Peržiūrėti viską