DRĄSA MYLĖTI

Meilė yra pasaulio variklis. Šitai žinotume net tuomet, jei Vasario 14-oji nebūtų minima kaip Šv. Valentino diena.

Nėra pasaulyje žmogaus, kuris nenorėtų būti mylimas. Kartais šis pirminis žmogaus troškimas pasislepia po kitais norais: siekiu būti turtingu, būti sėkmingu ar siekiu puoselėti išorinį grožį ir patraukumą.  Tikrovėje tai iš tikrųjų reiškia norą jaustis tiesiog mylimu.

Meilė neapsiriboja pora ar šeima. Egzistuoja artimųjų, draugų, Tėvynės meilė... Aukščiau visko - meilė Dievui, pačia tikriausia šio žodžio prasme. Celibate gyvenantiesiems meilė taip pat yra “variklis” - tai meilė Dievui bei jo patikėtiems žmonėms. Nesusituokęs žmogus gali ir turi gyventi meile pripildytą gyvenimą!

Meilė yra tai, ką apsisprendi daryti šimtu procentų. Čia nelieka vietos išskaičiavimui ar bandymams. Tai yra atsparu atmosferos poveikiui ir yra neatlygintina. Šv. Rašte apaštalas Paulius kalba: Meilė nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria! (pgl. 1 Kor 13) Net ir nesusituokęs žmogus meilę gali patirti labai konkrečiai santykyje su kitais žmonėmis, kuriuos sutinka savo gyvenime: nepažįstamaisiais autobuse, kolegomis darbe, sūnėnais ar dukterėčiomis ir pan.

Meilė yra sprendimas, kuris neturėtų būti maišomas su jausmu. Mylėti, tai pripažinti, kad “esu čia dėl tavęs, tokio koks tu esi”. “Geriau mylėti ir prarasti, nei visai nemylėti” - rašo Šv. Augustinas. Tad nebijokime rizikuoti! 

Tai, kad Šv. Valenino diena tapo romantiškų jausmų diena, turi pagrindą. Šv. Valentino, kaip meilės diena, reikalauja iš mūsų daugiau nei būti mylimuoju, sužadėtiniu ar sutuoktiniu. Ji primena, jog daryti meilės darbus esame pašaukti kiekvienas - nepriklausomai nuo to ar esame susituokę, ar ne. Tokio požiūrio pasekmė yra dėkingumas… ir širdies džiaugsmas!

Tad būkime drąsūs mylėti! Peržiūrėti viską