Šventoji savaitė: Įsipareigojimas

Po vieną pasiryžimą kiekvieną Gavėnios dieną.

Dažniausiai girdime apie dalykus, kurių turėtume atsisakyti Gavėnios metu. Šiuo laikotarpiu siūlome ne atsisakyti, bet priešingai - puoselėti dorybes ir gerus įpročius. Kiekvieną savaitę kviečiame 6 pasiryžimams. Sekmadieniui skirtais pasiryžimais pavadinta kiekvienos savaitės tema ir ją palydinti Šv. Rašto eilutė.

Šventoji savaitė: Įsipareigojimas

"Dėl Dievo gailestingumo prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą.” (Rom 12,1)

Prasidėjo paskutinės dienos prieš Jėzaus nukryžiavimą. Verbų sekmadienis primena iškilmingą Jėzaus įžengimą į Jeruzalę ir veda į Jo pergalę prieš nuodėmę ir mirtį. Viena Verbų sekmadienio Šv. Rašto eilutė sako: “Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo veidą į Jeruzalę” (Lk 9,51)

Jėzus nebesidairė atgal. Jis ryžtingai susitelkė į misiją dėl curious buvo atsiųstas į šį pasaulį. Niekas negalėjo Jo sustabdyti. Niekas negalėjo Jo sulaikyti. Jis prisiėmė įsipareigojimą įvykdyti savo Tėvo valią. 

Mes esame kviečiami sekti Jėzumi, įsipareigoti. Gyvenimas yra pilnas įsipareigojimų. Tačiau įsipareigojimai gali būti naudingi ir nenaudingi, vertingi ir mažiau vertingi:

 • Santuoka yra įsipareigojimas. 
 • Tėvystė yra įsipareigojimas. 
 • Mėgstamos TV laidos žiūrėjimas kiekvieną savaitę tais pat yra įsipareigojimas. 
 • Dantų valymas kas rytą yra įsipareigojimas. 
 • Viešpaties šlovinimas sekmadienio Šv. Mišiose yra įsipareigojimas.

Ne įsipareigojime yra problema. Mes visi prisiimame įsipareigojimus. Klausimas yra ar mes įsipareigojame teisingiems dalykams. Šią, paskutinąją Gavėnios savaitę kviečiame gilintis į “įsipareigojimo temą” bei savo asmeninį įsipareigojimą Tam, kuris yra labiausiai to vertas:

 • Garbinimas – Dievas yra visa ko Viešpats (Apr 4,10-11
 • Pyktis – Kovoti dėl to las teisinga. Nepasiduoti neteisybei. (Rom 12,9
 • Auka – Nėra didesnės meilės kaip savo gyvybę atiduoti. (Jn 15,13
 • Bendruomenė – Jėzus įsakė mylėti mums veins kitą taip, kaip Jis mylėjo. (Hbr 10,25
 • Sielvartas – Net Jėzus verkė. (2 Kor 7,10
 • Džiaugsmas – Tai kur kas daugiau nei būti laimingam. (Fil 4,4)

 Palaimintos kelionės į Kristaus ir širdies prisikėlimo šventę!    

Parengta pagal www.greaterthings.today

Nuotrauka www.pixabay.com 

Peržiūrėti viską