Pelenų trečiadienis: Didžiausia jame yra Meilė

Dažnai girdime raginimą Gavėnios metu susilaikyti nuo tam tikrų dalykų. Šiais metais kviečiame ne atsisakyti, bet puoselėti 40 dalykų. Kasdieną po vieną - tiek, kiek trunka Gavėnia. Tikime, jie gali tapti įkvėpimu mūsų kasdieniams pasiryžimams.

Pradėkime jau šiandien.
Pelenų trečiadienis: Didžiausia jame yra Meilė

Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė (Kor 13, 13)

Tikėjimas – Ką ir kuo tikime? (Mt 17,20)
Viltis - daugiau nei garanoriškas mastymas, bet tikras pasitikėjimas. (Hbr 11,1)
Meilė – Didžiausia. (Jn 3,16)
Jėzus –Jis yra ištikimas, suteikia viltį ir yra įsikūnijusi Meilė (1 Jn 4,8).

Palaiminto Gavėnios laiko!

 

 

Parengta pagal: Phill Ressler "40 Things NOT to Give up for Lent"

Peržiūrėti viską