1 Gavėnios savaitė: Ramybė

Po vieną pasiryžimą kiekvieną Gavėnios dieną.

Dažniausiai girdime apie dalykus, kurių turėtume atsisakyti Gavėnios metu. Šiuo laikotarpiu siūlome ne atsisakyti, bet priešingai - puoselėti dorybes ir gerus įpročius. Kiekvieną savaitę kviečiame 6 pasiryžimams. Sekmadieniui skirtais pasiryžimais pavadinta kiekvienos savaitės tema ir ją palydinti Šv. Rašto eilutė.  

 Palaimintos kelionės į Kristaus ir širdies prisikėlimo šventę!

1 Gavėnios savaitė: Ramybė

“Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūkštauja jūsų širdys ir teneliūdi!” (Jn 14,27)

Ramybė - tai ne mus supančios aplinkybės. Nėra nei vieno žmogaus, kuris nesusidurtų su sunkumais ar sudėtingomis situacijomis. Ramybė - tai mūsų sielos būsena, tai kaip mes reaguojame į atsiradusius sunkumus. 

Ramybė - apie ją kviečiame mąstyti ir ieškoti būdų kaip leisti jai įsišaknyti mūsų gyvenime šią Gavėnios savaitę:

  • Dievo žodis – Dangus ir žemė praeis, bet Dievo žodis nepraeis. (Mt 24,35)
  • Dėkingumas – Tai priešingybė nerimui, pykčiui ir susirūpinimui. (1 Tes 5,18)
  • Kantrybė – Giliai įkvėpk. (Jn 5,7
  • Poilsis – Dievas Tave vertina dėl to, kad esi, ne dėl to, ką darai. "Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs,nes aš romus ir nuolankios širdies,ir jūs rasite savo sieloms atgaivą".(Mt 11,29
  • Klausymasis – Jei kalbi, negali klausytis. (Mt 7,24
  • Tyla – Būk ramus ir žinok, kad Viešpats karaliauja. (Ps 46,10)

 

Parengta pagal www.greaterthings.today

Nuotrauka www.pixabay.com

Peržiūrėti viską