4 Gavėnios savaitė: Santykiai

Po vieną pasiryžimą kiekvieną Gavėnios dieną.

Dažniausiai girdime apie dalykus, kurių turėtume atsisakyti Gavėnios metu. Šiuo laikotarpiu siūlome ne atsisakyti, bet priešingai - puoselėti dorybes ir gerus įpročius. Kiekvieną savaitę kviečiame 6 pasiryžimams. Sekmadieniui skirtais pasiryžimais pavadinta kiekvienos savaitės tema ir ją palydinti Šv. Rašto eilutė.

 4 Gavėnios savaitė: Santykiai

“Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena”  (Jn 17,22)

Tikriausiai esate girdėję apie Maslow poreikių hierarchijos teoriją, kurioje žmogaus poreikius Maslow išrikiavo prioritetine tvarka:

1 Fiziologiniai
2 Saugumo
3 Meilės ir socialinio ryšio
4 Savivertės
5 Savęs realizavimo

Pirmoje ir antroje vietoje yra svarbiausi - mums gyvybiškai svarbūs fiziologiniai bei saugumo poreikiai. Po jų seka meilės ir socialinio ryšio poreikis. Galima lengvai atmesti šį poreikį, kaip nepriskirtiną prie pačių svarbiausiųjų, tačiau jei iš tikrųjų suprasime ką jis reiškia, netruksime įsitikinti, kad jis iš tiesų gali tapti “gyvybės ir mirties klausimu”. 

“Didžiausia visuomenės sveikatos krizė Amerikoje yra ne vėžys ar širdies ligos. Tai socialinė izoliacija. Vienišumas” - teigia Dr. Vivek Murthy, vyriausiasis JAV chirurgas.

“Socialinė izoliacija yra potenciali ankstyvos mirties priežastis, savo poveikiu prilygstanti 15 cigarečių per dieną surūkimui; tyrimai rodo, jog vienišumas sukelia du kartus daugiau mirčių nei nutukimas. Demensija, aukštas kraujospūdis, alkoholizmas ir nelaimingi atsitikimai - visa tai, kaip ir depresija, paranoja, nerimas ar savižudybės plinta daug greičiau tuomet, kai nutrūksta santykiai. Neįmanoma su tuo susidoroti būnant vienam” – teigia žurnalistas George Monbiot.

Meilės ir socialinio ryšio svarba pranoksta mūsų suvokimą. Taip yra todėl kad Dievas sukūrė mus santykiui. VIEŠPATS Dievas tarė: „Negera žmogui būti vienam. Padarysiu jam tinkamą bendrininką“ (Pr 2,18) Atkreipkite dėmesį, jog Jis sako, kad negerai žmogui būti vienam. Tai yra jo sumanymo dalis, nes pats Dievas yra santykyje.

Tuomet Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą; “(Pr 1,26) Tai Dieviškoji Trejybė. Dievas trijuose asmenyse - Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Dievas egzistuojantis santykyje ir mus sukūrė gyvenimui santykyje. Patiriame nemažai pavojų neleidžiančių mums gyventi taip, kaip Dievas mus kviečia. Turėdami tai mintyje šią savaitę savo dėmesį kreipiame į santykių kūrimą bei gilinimą.

  • Žmonės – aš galiu laimėti visą pasaulį, bet jei neturėsiu nei vieno, su kuriuo galėčiau visu tuo pasidalinti…(Mt 16,26
  • Malonė – Esi gausiai apdovanotas. (Kol 3,12-13
  • Atleidimas – paleisk. (Ef 4,32) 
  • Nuotykis – Priimk į savo gyvenimo kelią “bendrakeleivių” (Fil 4,14
  • Pagarba – Tai variklis, leidžiantis santykiams plėtotis. (Ef 5,21
  • Atskaitingumas – Vieną dieną visi privalėsime duoti ataskaitą. Kodėl nepradėjus dabar?(Rom 14,12)

 Palaimintos kelionės į Kristaus ir širdies prisikėlimo šventę!  

 

Parengta pagal www.greaterthings.today
Nuotrauka www.pixabay.com 

Peržiūrėti viską