Kviečiame į Šv. Valentino dienos talką!

Šią dieną prašome Jūsų įsitraukti į bendrą maldą už kitoLink.lt bendruomenę ir už visus, kurie jaučiasi vieniši bei ilgisi Meilės: 

Gerasis Dieve, mūsų Tėve, Tu žvelgi į kiekvieną žmogų. Žinai kiekvieno mūsų rūpesčius ir viltis, pažįsti mūsų stiprybes ir silpnybes. Paliesk mūsų širdis, kad nebijotume atsiverti Tavo meilei ir Tavim pasitikėdami, Tavo rankos įsikibę keliautume per gyvenimą ten, kur mus šauki.

Gerasis Dieve, mūsų Tėve, žmonės ilgisi susitaikymo su savo kūniškumu ir kenčia nuo patiriamų sužeidimų bei netikrumo. Prašome Tavęs, padėk mums pažinti ir tinkamai priimti savo kaip vyro ir moters prigimtinį grožį. 

Gerasis Dieve, mūsų Tėve, mums davei Santuokos sakramentą kaip būdą, kurio dėka galime susivienyti ir kartu gyventi būdami labai skirtingi. Jis mums teikia gyvenimo pilnatvę. Prašome ypatingos Tavo palaimos toms poroms bei šeimoms, kurios šiuo metu patiria tarpusavio santykių sunkumus.

Gerasis Dieve, mūsų Tėve, meldžiame už save pačius ir mūsų brolius bei seses, kurie dabar jaučiasi vieniši. Perkeisk mūsų vienatvę į troškimą dovanoti savo laiką ir jėgas tiems, kuriems galime pasitarnauti. Parodyk būdus, kuriais galime mylėti ir patirti meilę. Meldžiame Tavo paguodos ir širdies ramybės visiems vienužiams.


Dėkojame ir linkime Jums gražios Šv. Valentino dienos!

Peržiūrėti viską