ALFA KURSAS – VERTA PATIRTI TIKRĄ GYVENIMĄ!

Kursas netikintiems ar abejojantiems krikščioniškomis tiesomis, tiek norintiems susipažinti su krikščionybe, tiek neseniai įsijungusiems į Bažnyčią, tiek norintiems atnaujinti ar pagilinti tikėjimo pagrindus.

α (alfa) – tai pirma graikiškosios abėcėlės raidė. Šventąjame Rašte kalbama apie Jėzų kaip apie Alfą ir Omegą, Pradžią ir Pabaigą (plg. Apr 1, 8). Šis kurso pavadinimas – tai užuomina apie Jėzų, kuris yra naujo gyvenimo pradžia ir... pagrindinis šio kurso „veikėjas“. Tad, Alfa – tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švč. Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi.

Šis kursas kilo Anglijos Bažnyčioje maždaug prieš 20 metų ir šiuo metu yra paplitęs 169 pasaulio šalyje įvairiose krikščioniškose bažnyčiose. Jis taip išplito nuo tada, kai vienas anglikonų pastorius, Nicky Gumbel, pasirūpino pritaikyti šiandieninei visuomenei: šiek tiek supaprastino, šiek tiek sutrumpino, daugiau pagrindė Šventuoju Raštu. Taigi, dabar Alfa kurso turinyje yra tiesiog kerygma (pamatinės tiesos, būtinos žinoti kiekvienam pakrikštytajam).

Kam skirtas Alfa kursas? Į kursus kviečiami tiek netikintys, abejojantys krikščioniškomis tiesomis, tiek norintys susipažinti su krikščionybe, tiek neseniai įsijungę į Bažnyčią, tiek norintys atnaujinti ar pagilinti tikėjimo pagrindus. Tad kursuose dalyvauti gali tiek tikintieji, tiek nepriklausantys tikinčiųjų bendruomenėms. Čia kiekvienas ras galimybę pasidalinti mintimis, ieškoti atsakymų į pamatinius gyvenimo klausimus, siekti giliau pažinti krikščioniškas tiesas. Be to, kursas yra pritaikytas ir įvairioms amžiaus (paauglių, jaunimo, studentų ar senjorų) bei socialinėms grupėms. 

Kiek laiko trunka Alfa kursas? Kursas trunka 10 savaičių po vieną susitikimą per savaitę. Kiekvieno susitikimo metu klausomasi mokymo, kuris arba rodomas video aparatu, arba sakomas gyvai. Kiekvienas dalyvis mokymo pagrindinius akcentus gali rasti “Alfa kurso dalyvio knygelėje”, kurioje gali pasižymėti mokyme girdėtus jam svarbius dalykus. Po to, prie kavos ar arbatos puodelio, užkandžiaujant sumuštiniais ar sausainiais, dalinamasi apie girdėtą mokymą.
   Po šešto susitikimo visi kurso dalyviai išvyksta visam savaitgaliui arba bent vienai dienai. Tai metas, kai atitrūkus nuo kasdienių rūpesčių, žvelgiama į savo vidų ir ieškoma naujo arba gilesnio santykio su Jėzumi per Šventąją Dvasią. Todėl čia daug kalbama apie Šventąją Dvasią bei meldžiamasi. Tuo pačiu nepamirštami ir žmogiški santykiai: juk buvimas kartu labai suartina.
   Alfa kursas baigiamas šventiniu vakaru, į kurį kviečiami kurso dalyviai, jų artimieji ir draugai. Kurso metu įsisąmoninę reikalingumą skelbti Evangeliją, patys dalyviai stengiasi pakviesti tuos, kuriems ypatingai reikia išgirsti Gerąją Naujieną. Į šventinį vakarą susirinkę nauji žmonės išgirsta ir gyvus liudijimus apie kursą. Tuo pačiu jie pakviečiami ateiti į kitą Alfa, į kurio vedimą įsijungia baigę pirmąjį kursą. Tokiu būdu Alfa kursas tampa nuolatinis vis kitų žmonių vedimas prie Dievo.

Jei dar abejojate.  Štai ką liudija Alfa kurso dalyviai: 

Alfa kurso dėka pamačiau tai, kad mano krikščionybės suvokimas buvo labai siauras. Supratau, kad krikščionių bendruomenėje yra protingų, gerų, ne tik lankančių bažnyčią, bet ir tobulėjimu besirūpinančių žmonių, ir krikščionybė yra ne tik religija, bet ir mokslas apie visas gyvenimo sritis, kurį reikia rimtai studijuoti. Pabaigoje noriu pasakyti, kad „Alfa“ kurse įgytos žinios ir pasidalinta žmonių patirtis visiškai paneigė mano pesimistines nuostatas apie Bažnyčią, kunigą ir žmones, einančius į Mišias, – tokios nuostatos buvo atsiradusios dėl mano neišmanymo. O dabar kartu su žmona sekmadieniais lankomės bažnyčioje – ne dėl to, kad reikia, bet dėl to, kad patys norime ir po Mišių abu jaučiamės pripildyti laimės. Taip pat atradau Šventojo Rašto skaitymo džiaugsmą, ir po truputį pradedu jausti vis stiprėjantį ryšį su Jėzumi. (Darius)

Jei trumpai, tai Alfa - gerai praleistas laikas... O jei plačiau, tai 11 savaičių trunkantys kursai, kurių temos apimančios pagrindinius krikščioniško tikėjimo klausimus, tai tarsi pradžių pradžia, nuo ko reikia pradėti tikėti, į ką gilintis. Susitikimų metu yra klausomasi mokymo, užkandžiaujama, bendraujama bei diskutuojama konkrečia tema. Kiekvienam yra suteikiama galimybė pasisakyti, ką jis galvoja, kam prieštarauja ir kuo tiki. Tai taip pat gera vieta klausti, nes čia nėra nepatogių klausimų. Net ir Alfa kurso ženkliukas vaizduoja žmogų, kuris neša klaustuką - tai žmogus, kuris pateikia klausimą. O nuostabiausia tai, kad čia gali susirasti daug bendraminčių, draugų. Žmonės nori žinoti, nori suprasti, nori gyventi su Dievo palaima, įsitraukti į bendruomenės ir parapijos gyvenimą. Svarbiausia, kad tai erdvė, kurioje stengiamės priimti vienas kitą tokius kokie esame.(Laima)

Į Alfa kursą atėjau bendradarbės pakviesta, smalsumo vedama, su mintimi "Nepatiks - nebeisiu, tik pažiūrėsiu, paklausysiu". Užsiėmimai buvo šaunūs. Manau, net "senas", lyg ir tvirtus tikėjimo pamatus turintis žmogus turėtų čia pabuvoti. Tiesiog kasdienybėje, nuolatinėje, įprastoje maldoje gyvenančiam verta čia ateiti, kad patikrintum save: gal ką pamiršai, į ką nors neatkreipei dėmesio... Pagaliau smalsu ir reikalinga sužinoti naujoves: pasirodo tikėjimą pritaikome šiandienai, keisdami nusistovėjusias tradicijas... Kad ir nuolat lankantis bažnyčioje (juk migruojame ne tik savaitgaliais), gali praleisti, neišgirsti apie pasikeitimus, jų priežastis, kas moko tolerancijos naujovėms... Dar labiau įtvirtinau toleranciją kitam... Tą pačią tikėjimo tiesą interpretuojame kiekvienas pagal savo supratimą. Todėl, manau, reikia turėti vedlį, kuris pristabdytų "išvedžiojimų", samprotavimų labirintuose ir stumtelėtų tiesiau... Esu patenkinta ir laiminga sutikusi dar porą nuostabių kunigų, nepakartojamų koordinatorių, žavinčių savo paprastumu, nuoširdumu. Ačiū Dievui, kad atėjau ir pabuvau: išgirdau, mokiausi, supratau...(Regina)

Daugiau informacijos apie Alfa kursą, artimiausius renginius ir registraciją www.alfakursas.lt

Peržiūrėti viską