Kolumbija - nauja tarptautinių pažinčių galimybė katalikams vienužiams!

Dabar kitoLink.lt svetainės pagalba galite bendrauti su katalikais vienužiais iš daugiau nei 12 pasaulio šalių!

Šiandien popiežius Pranciškus išvyko apaštališkojo vizito į Kolumbiją. Prieš išvykdamas Twitterio tinkle jis paskelbė žinutę: „Brangūs bičiuliai, melskitės už mane ir už visą Kolumbiją, į kurią keliauju skelbti susitaikinimą ir taiką“. 

Atsiliepdami į šį kvietimą prašome Jūsų malda palydėti ne tik popiežių Pranciškų, bet ir Kolumbijos katalikus vienužius, nes šiandien:

Kolumbijoje pradeda veikti katalikiška pažinčių svetainė cathClick.com, todėl jau galite bendrauti ir su Kolumbijos katalikais vienužiais, mūsų tarptautinės bendruomenės nariais! 

Narystė kitoLink.lt suteikia unikalią galimybę - čia galite susitikti su skirtingų tautybių bei įvairių katalikiškų bendruomenių žmonėmis, kuriuos jungia troškimas atpažinti Viešpaties valią savo gyvenime ir savo ketinimus, ypatingai susijusius su šeima, santuoka, kūniškumu ir meile, derinti su Katalikų Bažnyčios mokymu. 

Nepaprastai džiaugiamės, jog tarptautinę mūsų bendruomenę, jau peržengusią Europos kontinento ribas, vienija tas pats tikslas - tapti įrankiu, padedančiu susitikti vyrams bei moterims, kurie su Dievo palaiminimu trokšta Santuokoje išpildyti savąjį pašaukimą.  

 

Palaimintos Jums kelionės savojo pašaukimo link!

Peržiūrėti viską

Raskite savo gyvenimo žmogų!


Registruotis