2 Gavėnios savaitė: Stiprybė

Po vieną pasiryžimą kiekvieną Gavėnios dieną.

Dažniausiai girdime apie dalykus, kurių turėtume atsisakyti Gavėnios metu. Šiuo laikotarpiu siūlome ne atsisakyti, bet priešingai - puoselėti dorybes ir gerus įpročius. Kiekvieną savaitę kviečiame 6 pasiryžimams. Sekmadieniui skirtais pasiryžimais pavadinta kiekvienos savaitės tema ir ją palydinti Šv. Rašto eilutė.  

 Palaimintos kelionės į Kristaus ir širdies prisikėlimo šventę!

2 Gavėnios savaitė: Stiprybė

“Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina.” (Fil 4, 13)

Šios savaitės tema yra stiprybė. Tai ne tik fizinė stiprybė, bet ir charakterio stiprybė. Stiprybės dėka galime daugiau ištverti ir pasiekti. Iškilus sunkumams galime kliautis savo stiprybės galia. Stiprybė leidžia mums daugiau pasiekti ir toliau nubėgti. Tačiau mūsų didžiausios stirpybės šaltinis nėra mumyse - jis Jėzuje.

Žmogiškoji stiprybė yra ribota. Tuo tarpu iš Dievo kylanti stiprybė yra visa ištverianti ir nuolat atsinaujinanti. Nėra visatoje už ją galingesnės jėgos. Todėl jei rasime tikrosios stiprybės šaltinį, tai bus iš Dievo kylanti stiprybė mumyse.

Kviečiame šią savaitę pažvelgti į tai, kaip jos siekiame:  

  • Drąsa - Esame daugiau nei nugalėtojai. (Rom 8, 37) Drąsa nereiškia baimių neturėjimo. Tai sugebėjimas keltis ir eiti tolyn nebijant, kad pasaulis gali iš mūsų juoktis ar pašiepti, nes mūsų drąsos šaltinis yra Kristus ir Jo prisikėlimu pasiekta pergalė.
  • Atkaklumas – Visa gerai baigiasi tiems, kurie laukia (Lk 18,7
  • Drausmė – Ji suteikia laisvę. (Žyd 12,11
  • Susitelkimas– Sutelktas mąstymas pasiekia daugiau nei plačiai apimantis protavimas. (Žyd 12,1-2
  • Paprastumas – Mažiau yra daugiau. (1 Tes 4,11)
  • Nuolankumas – Dievas pakelia nuolankiuosius. (Jok 4,10 )

 

Parengta pagal www.greaterthings.today

Nuotrauka www.pixabay.com

Peržiūrėti viską