Popiežiaus malda už Ukrainą: Viešpatie, sustabdyk karą!

Melskimės už taiką Ukrainoje! Šią Milano arkivyskupo Mimmo Bataglia sukurtą maldą Popiežius Pranciškus perskaitė trečiadienio bendrosios audiencijos metu.

Viešpatie, atleisk mums už karą!
Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų, nusidėjėlių.
Viešpatie Jėzau, gimęs Kyjive po bombomis, pasigailėk mūsų.
Viešpatie Jėzau, miręs ant motinos rankų Charkivo slėptuvėje, pasigailėk mūsų.
Viešpatie Jėzau, dvidešimtmetis išsiųstas į frontą, pasigailėk mūsų.
Viešpatie Jėzau, kuris vis dar matai ginkluotas rankas savo kryžiaus šešėlyje, pasigailėk mūsų.

Atleisk mums, Viešpatie!
Atleisk mums, kad, nesitenkindami vinimis, kuriomis pervėrėme tavo rankas, ir toliau geriame ginklais sudraskytų mirusiųjų kraują.
Atleisk mums, kad rankos, kurias sukūrei, kad globotų, tapo mirties įrankiais.
Atleisk mums, Viešpatie, kad ir toliau žudome savo brolį, atleisk mums, kad ir toliau, kaip Kainas, svaidome akmenis iš savo lauko, kėsindamiesi nužudyti Abelį.
Atleisk mums, Viešpatie, kad savo nuovargiu teisiname žiaurumą, kad skausmu teisiname savo žiaurius veiksmus.

Viešpatie, atleisk mums už karą!
Viešpatie, atleisk mums už karą!
Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, meldžiame Tave: sustabdyk Kaino ranką!
Apšviesk mūsų sąžinę.
Teneesie mūsų valia, nepalik mūsų mūsų pačių veiksmams!
Sustabdyk mus, Viešpatie, sustabdyk mus!
Kai sustabdysi Kaino ranką, pasirūpink ir juo. Jis yra mūsų brolis.
Viešpatie, sustabdyk smurtą!
Sustabdyk mus, Viešpatie! Amen.

Peržiūrėti viską

Raskite savo gyvenimo žmogų!


Registruotis