Džiūgaukim, Kristus prisikėlė!

Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume yra džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje rankoje amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

Jis tikrai prisikėlė ir uždegė mūsų širdyse viltį amžinai gyventi Jo Artume. Priimkim Jo meilę, džiūgaukim ir skelbkim begalinį Viešpaties gailestingumą!

Džiugių Šv. Velykų!

kitoLink.lt komanda

 

Paveikslo autorė Elizabeth Wang

Peržiūrėti viską