5 Gavėnios savaitė: Patarnavimas

Po vieną pasiryžimą kiekvieną Gavėnios dieną.

Dažniausiai girdime apie dalykus, kurių turėtume atsisakyti Gavėnios metu. Šiuo laikotarpiu siūlome ne atsisakyti, bet priešingai - puoselėti dorybes ir gerus įpročius. Kiekvieną savaitę kviečiame 6 pasiryžimams. Sekmadieniui skirtais pasiryžimais pavadinta kiekvienos savaitės tema ir ją palydinti Šv. Rašto eilutė. 

5 Gavėnios savaitė: Patarnavimas

"Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas, 27 ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. 28 Žmogaus Sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį” (Mt 20,26b–28)

  • Užuojauta – Stenkis suprasti pirmiau nei būti suprastas. (2 Kor 1,3-4
  • Malda – Pasauliui to reikia. (1 Tim 2,1-2
  • Dosnumas – Kuo daugiau dosnumo pasėsi, tuo didesnį derlių nuimsi. (2 Kor 9,6
  • Tikslas – Esi gyvas. Dievas atsiuntė Tave čia ne be priežasties. (Ef 2,10
  • Komplimentai – Dar niekas nesigalėjo ką nors pagyręs, užuot kritikavęs. (Kol 3,16
  • Talentai ir gebėjimai – Neslėpk nuo kitų to, kuo esi apdovanotas! (Ef 4,11-14)
 

 Palaimintos kelionės į Kristaus ir širdies prisikėlimo šventę!   

 

Parengta pagal www.greaterthings.today
Nuotrauka www.pixabay.com 

Peržiūrėti viską