Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė! Aleliuja!

„Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta.” (Mt 28, 5-6)

Atverkite savo širdis - tegul Viešpaties prisikėlimo džiaugsmas sklidinai jas pripildo! Nebijokite! Leiskite Jam perkeisti savo gyvenimą ir patirsite kiek daug nuostabių dalykų Jis yra Jums paruošęs!

Džiugaus Jums Šv. Velykų laiko!

Peržiūrėti viską